Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Održana druga sjednica Partnerskog vijeća

Dana 24. veljače 2023. godine u 11,00 sati održana je druga sjednica Partnerskog vijeća u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina. Prema točkama dnevnog reda na drugoj sjednici Partnerskog vijeća predloženo je usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Partnerskog vijeća, davanje mišljenja Partnerskog vijeća na nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027., davanje mišljenja Partnerskog vijeća na nacrt Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. i razno (pitanja, prijedlozi).

Drugoj sjednici Partnerskog vijeća nazočilo je 23 članova/zamjena člana od ukupno 32.

Poziv na 2. sjednicu Partnerskog vijeća može se vidjeti ovdje.

Odluka o mišljenju na Nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. može se vidjeti ovdje.

Odluka o mišljenju na Nacrt Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. može se vidjeti ovdje.

20230224_111406.jpg

20230224_111451.jpg

Održana prva sjednica Partnerskog vijeća za Urbano područje Krapina

U ponedjeljak 16.05.2022. godine u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, održana je 1. sjednica Partnerskog vijeća za Urbano područje Krapina.
Partnersko vijeće osnovano je kao savjetodavno tijelo radi sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027., utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata, njihove provedbe i praćenja, a čine ga predstavnici svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje, županije i regionalnog koordinatora, javnih tijela, visokoškolskih ustanova i pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva.

Odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća za Urbano područje Krapina može se vidjeti ovdje.  

Članovi Partnerskog vijeća na prvoj su sjednici izabrali gradonačelnika Krapine Zorana Gregurovića za predsjednika, dok je za njegovu zamjenicu izabrana Janja Kantolić iz HGK Županijske komore Krapina.

Na sjednici je također donesen Poslovnik o radu Partnerskog vijeća te je dano pozitivno mišljenje na konačni nacrt provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Krapina - Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana.

Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za Urbano područje Krapina može se vidjeti ovdje.

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan mehanizmi su pravodobnog i transparentnog komuniciranja razvojnih ciljeva i prioriteta strategije razvoja relevantnim dionicima i široj javnosti. Komunikacijskom strategijom utvrđuju se ciljevi, mjere i kanali koji imaju za svrhu unaprijediti informiranje javnosti o postupku izrade SRUP-a te njezinu značaju i ulozi u ravnomjernom regionalnom razvoju. Kako bi se ciljevi određeni komunikacijskom strategijom uspješno ostvarili, izrađuje se komunikacijski akcijski plan kojim se podrobnije razrađuju mjere i aktivnosti informiranja na operativnoj razini.

Na sjednici su prisustvovali i predstavnici tvrtke URBANEX d.o.o. koji su prezentirali dosad provedene aktivnosti te daljnje aktivnosti koje slijede, kao i konačni nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana SRUP-a.

 

 20220516_080416.jpg

20220516_080348.jpg