Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Krapine (SECAP)

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09,  03/13, 1/18, 1/20 i 1/21), a vezano uz Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju od 21.12.2022. godine Gradsko vijeće Grada Krapine je na 19. sjednici održanoj dana­­­ 08.02.2024­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. godine, donijelo Odluku o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Krapine.

Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Krapine 

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Krapine (SECAP) 

 

 

Provedbeni program Grada Krapine za razdoblje 2022. - 2025. godine

Obveza izrade provedbenog programa jedinice lokalne samouprave temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17). Obvezni sadržaj provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan je Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18). 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja. Provedbeni program JLP(R)S izrađuje i donosi izvršno tijelo za mandatno razdoblje, u pravilu na 4 godine. Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. godine

Provedbeni program Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. godine

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Grada Krapine

 

Odluka o izmjenama i dopunama Provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025.

Provedbeni program Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. (1. izmjene i dopune)

 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje u trajanju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Odluka o donošenju Izvješća o provedbi provedbenog programa za razdoblje 01.01.-30.06.2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za izvještajno razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

 

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. godine za izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine

Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. godine za izvještajno razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

 

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje u trajanju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje od 01.01. - 31.12.2023. godine

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. godine za izvještajno razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

 

Javno savjetovanje

Grad Krapina objavljuje javno savjetovanje vezano uz nacrt Strategije razvoja Grada Krapine za razdoblje do 2020. godine. Pozivaju se svi zainteresirani građani i građanke Grada Krapine da sudjeluju u savjetovanju te svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na tekst Strategije pošalju putem službenog obrasca na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili dostave na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina, najkasnije do 12. prosinca 2016. godine. Nacrt Strategije razvoja Grada Krapine za razdoblje do 2020. godine kao i Obrazac za prikupljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na tekst Strategije možete preuzeti u privitku.

više...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Krapine do 2020.godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 81/13, 153/13 i 78/15),
članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine br.
64/08) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/9 i 3/13) gradonačelnik
Grada Krapine donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Krapine do 2020. godine.