Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naziv projekta: Sanacija oštećenja u naselju Tkalci na dionici nerazvrstane ceste oznake NC 1.3 = Tkalci (D206) – Krapinski Vidovec – Gornja Pačetina (bivša ŽC2121) na kat.čest.br. 15401 k.o. Krapina

Opis projekta: Projekt se sufinancira iz Fonda solidarnosti Europske unije, temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ objavljenog od strane Krapinsko-zagorske županije. Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti: priprema projektno-tehničke dokumentacije, geodetski snimak postojećeg stanja, geomehanički istražni radovi i izrada tehničkog rješenja sanacije ispuha oštećenja, izvedba radova na sanaciji oštećenja u naselju Tkalci na dionici nerazvrstane ceste oznake NC1.3.= Tkalci /D206) – Krapinski Vidovec – Gornja Pačetina (bivša ŽC2121) na kat.čest.br.15401 k.o. Krapina (pripremni radovi, zaštita i izmještanje postojećih instalacija, radovi rušenja, zemljani radovi, oborinska odvodnja, kolnička rekonstrukcija, prometna signalizacija, geodetsko snimanje), stručni nadzor nad izvođenjem radova, izrada dokumentacije o nabavi, administracija i tehnička koordinacija, financijsko upravljanje i izvještavanje.

Svrha i cilj projekta: Sveobuhvatna sanacija klizišta u svrhu sprečavanja klizanja i erozije tla koje direktno utječu na stabilnost građevina i infrastrukture te sam okoliš.

Ukupna vrijednost projekta: 438.058,55 (3.300.552,14 kn)

Sufinancirano iz FSEU: 329.605,99 (2.483.416,33 kn) 

Sufinancirano iz državnog proračuna RH: 20.261,35 (152.659,14 kn)

Sufinancirano od strane Grada Krapine: 88.191,21 (664.476,67 kn)

Razdoblje provedbe projekta: 10.11.2022. - 31.07.2023.

Status projekta: Projekt je završen.