Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine: priključni 20 kV vod, transformatorska stanica 20/0,4 kV i niskonaponski razvod
na katastarskim česticama k.č.br. 2534/1, 2510, 2513/2, 2513/1, 2513/3, 2504, 2502, 2501, 2500/2, 2500/1, 2483, 2142/3, 5134, 2132/3, 2132/2, 2132/1, 5133, 1992, 1993, 2131, 2130, 2142/1, 2142/2 k.o. Krapina-grad (Grad Krapina, naselje Trški Vrh).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.06.2024. (ponedjeljak) u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1