Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2024. godini

Na temelju članka 24. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 1/21, 4/22 i 4/24) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2024. godini.
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2024. godini
Upute za prijavitelje - MJERA 1 
Upute za prijavitelje - MJERA 2
Upute za prijavitelje - MJERA 3 
Upute za prijavitelje - MJERA 4 
Obrazac M-1 word pdf
Obrazac M-2 word pdf
Obrazac M-3 word pdf
Obrazac M-4 word pdf
Obrazac 2 word pdf
Obrazac 3 word pdf
Obrazac 4 word pdf
Obrazac 5 word pdf
Obrazac 6 word pdf
Zahtjev za izdavanjem potvrde o nepostojanju dugovanja prema Gradu Krapini word pdf

Prodaja - k.č.br. 379/2

Grad Krapina prodaje nekretninu pod oznakom k.č.br. 379/2, ukupne površine 123 m², upisanu u zk.ul.br. 2093 k.o. Velika Ves Nova, opisanu kao „PUT, VELIKA VES“. Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni postojeće stambene namjene, obiteljske stambene zgrade - S. Nekretnina se prodaje u stanju viđeno-kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore na stanje i kvalitetu.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 25.06.2024. do 10.07.2024. godine.
Natječaj možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine: priključni 20 kV vod, transformatorska stanica 20/0,4 kV i niskonaponski razvod
na katastarskim česticama k.č.br. 2534/1, 2510, 2513/2, 2513/1, 2513/3, 2504, 2502, 2501, 2500/2, 2500/1, 2483, 2142/3, 5134, 2132/3, 2132/2, 2132/1, 5133, 1992, 1993, 2131, 2130, 2142/1, 2142/2 k.o. Krapina-grad (Grad Krapina, naselje Trški Vrh).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.06.2024. (ponedjeljak) u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

NATJEČAJ – NEKRETNINA POD OZNAKOM K.Č.BR. 3190

Grad Krapina prodaje nekretninu pod oznakom k.č.br. 3190, ukupne površine 113 m², upisanu u zk.ul.br. 4237 k.o. Krapina-grad, opisanu kao „PUT, ŠABAC“. Predmetna nekretnina u naravi čini neizgrađeno građevinsko zemljište. Nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja, u zoni postojeće stambene namjene, obiteljske stambene zgrade i višestambene sa 4-6 stambenih jedinica – S1.
Nekretnina se prodaje u stanju viđeno-kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore na stanje i kvalitetu.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 28.05.2024. do 12.06.2024. godine.
Natječaj možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1