Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krapine (Sl. gl. GK 1/19) 

KRAKOM“- u d.o.o. Krapina, Ul. Ljudevita Gaja 20, obavlja za Grad Krapinu slijedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
9. usluge javne tržnice na malo
10. usluge ukopa pokojnika
11. usluge zelene tržnice, lokalnog sajma i prigodnih prodaja

 Opći uvjeti usluge javne tržnice na malo (Sl. gl. GK 1/19)

Opći uvjeti usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Krapine ( Sl. gl. GK 1/19)

 Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Krapine (Sl.glasnik GK 02/16)

Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine 04/16)
 
Opći uvjeti usluge ukopa pokojnika (Sl. gl. GK 1/19)
 
Dodatne informacije na službenim stranicama “KRAKOM-a” -  www.krakom.hr