Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 Komunalna naknada je prema članku 91. Zakona o komunalnom gospodarstvzu, novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, a može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu JLS, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 

Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade – stambeni, poslovni i garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište.
Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).
Koeficijent zone (Kz) najviši je za prvu zonu i iznosi 1.
Koeficijent namjene (Kn)ovisi o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja.
Vrijednost boda komunalne naknade određuje Gradsko vijeće Grada Krapine posebnom odlukom.
Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru (m²) površine nekretnine.

Odluka o komunalnoj naknadi (Sl. gl. GK 1/19)

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (Sl. gl. GK 7/18)

 Obrazac za prijavu komunalne naknade