Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

OVAJ PROJEKT je SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 hr100 Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini – građenje nerazvrstane ceste  eu100
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
uDIO u SUFINANCIRANOM DJELU: 85% eu, 15% rh
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 NAZIV PROJEKTA

Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini – građenje nerazvrstane ceste

KORISNIK PROJEKTA

Grad Krapina

Magistratska 30

49000 Krapina

FOND:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

OPIS PROJEKTA: Projektom se izgradilo 467,91 metar produžetka Ulice Frana Galovića, jedne od glavnih prometnica u gradu Krapini, čime su se povezali javni i poslovni subjekti u centru Grada te zona "Krapina Nova". Izgradila se rasvjeta, prometna signalizacija, oprema i pješačke staze s ciljem prometne i pješačke sigurnosti. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja, MO7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima; podmjera 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljene izvore energije i uštedu energije", tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je osigurati kvalitetniju prometnu povezanost poslovnih i javnih objekata u centru Grada, preko planirane Servisne ceste i izmještene državne ceste D206, s poduzetničkom zonom ''Krapina Nova''. Zadaća ceste je preuzimanje cjelokupnog opterećenja Servisne ceste. Uz izgradnju produžetka Ulice i kvalitetniju prometnu povezanost, cilj projekta je i riješiti odvodnju oborinskih voda, izgraditi cestovnu rasvjetu, zaštiti srednjenaponske kabele 20 kV te osigurati stabilnost pokosa korita potoka Krapinice. Obzirom da DTK (distributivna telekomunikacijska kanalizacija) poduzetničke zone nema fizičkog spoja s DTK Grada Krapine, cilj je povezivanje DTK poduzetničke zone s novim segmentom DTK uz dograđenu Ulicu te rekonstrukcija i supstitucija zračne TK linije HŽ-a.

Trajanje provedbe projekta: studeni 2018. - svibanj 2020.

Ukupan iznos projekta: 3.621.056,84 kn

Iznos potpore za dodjelu: 3.028.995,26 kn

Sredstva Grada Krapine: 592.061,58 kn