Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Državna imovina  

Nova pravila u upravljanju državnom imovinom

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 155/23), poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu građevine povjereni su županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.
Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose:
1) za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske - Županiji, Gradu - sjedištu županije ili velikom gradu (Pula, Velika Gorica, Kaštela, Vinkovci i Samobor), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
2) zahtjevi organizacija civilnog društva - Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
3) za planinarske objekte:
- na području nacionalnog parka ili parka prirode - javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
- izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode – Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
4) za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske - trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

 

Kontakti za upite građana vezane uz državnu imovinu:


Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama
Ivana Pintar, dipl.iur., ravnateljica uprave
Adresa: Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagreb, tel.: 01 6471 203
 Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Tomislav Volarević, načelnik sektora
Tel.: 01 6448 853
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Mateja Hlupić Maravić, načelnica sektora
Tel.: 01 6346 226
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
rad sa strankama na lokaciji Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41.
utorkom i četvrtkom od 13:00 do 15:00 sati
(uz prethodnu najavu)


Grad Krapina
 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko pravne odnose
Tel.: 049 301 210

 Viša stručna suradnica za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata
Ana Radak, struč.spec.admin.publ.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Viša stručna suradnica za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata
Katarina Gršetić, struč.spec.admin.publ.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svi obrasci i dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva u vezi s nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine putem linka: https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/drzavna-imovina-6188/obrasci-za-podnosenje-zahtjeva-i-potrebna-dokumentacija/12222

Obrasci za podnošenje zahtjeva isključivo prema Gradu Krapini mogu se preuzeti ovdje:
Obrazac za podnošenje zahtjeva word
Obrazac za podnošenje zahtjeva pdf
Obrazac za podnošenje zahtjeva za dobivanje suglasnosti word
Obrazac za podnošenje zahtjeva za dobivanje suglasnosti pdf

OBRASCI zahtjeva mogu se preuzeti klikom na odgovarajući obrazac dok je POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE koja se prilaže uz obrazac dostupan na linkovima Ministarstva:
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/drzavna-imovina-6188/6188
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/drzavna-imovina-6188/obrasci-za-podnosenje-zahtjeva-i-potrebna-dokumentacija/12222

 

Imovina Grada Krapine

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Krapine

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Krapine za 2020. g.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Krapine za 2021. g.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Krapine za 2022. g.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Krapine za 2023. g.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Krapine za 2024. g. 

 

Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Krapine

Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Krapine za 2020. g.

Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Krapine za 2021. g. 

Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Krapine za 2022. g.

 

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Krapine 

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Krapine do 2025. g.

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Krapine