Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kako bi se izbjegle posljedice požara pozivamo građane na oprez, a sve u cilju zaštite ljudskih života, smanjenja mogućnosti za nastanak materijalne štete te posljedica za prirodu i okoliš koji nas okružuju

Na području Grada Krapine od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom prostoru kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na poljoprivrednim površinama, zaštićenim dijelovima prirode, šumama i šumskim zemljištima, gradskim parkovima, okućnicama i svim ostalim otvorenim prostorima.
Posljedice koje požari izazivaju, osim materijalne štete, neprocjenjive su za prirodu i okoliš koji nas okružuju.

Kako bi se izbjegle posljedice pozivamo građane da svojim savjesnim ponašanjem smanje mogućnosti pojave požara na najmanju moguću mjeru kako bi se na taj način zaštitili ljudski životi, te spriječilo počinjenje materijalne štete, a time angažiranje ljudskih i materijalnih snaga u gašenju požara svelo na najmanju moguću mjeru.

Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, a posebice: spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja (šiblja) i šikara; spaljivanje papira, smeća i otpadaka, improvizirani roštilji i gradele, logorske vatre i sl.

Za kršenje Odredbe o zabrani paljenja suhe trave, korova i biljnog otpada, odnosno loženja vatre na otvorenom u navedenom razdoblju propisane su visoke kazne. Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za one koji izazovu požar propisane su još veće kazne.
Osoba koja izazove požar kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj, a posebno napominjemo kako se nepromišljenim radnjama može počiniti i kazneno djelo „Dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom“ za koje se može izreći i zatvorska kazna.

KAKO SPRIJEČITI POŽARE NA OTVORENOM:

Podsjećamo na neke od preventivnih mjera koje je potrebito poduzeti, ukoliko palite vatru na otvorenom, da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a posebice:
• tvari koje se spaljuju moraju se odložiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata, a koje bi vatra i dim mogli ugroziti;
• oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti odgovarajući sigurnosni pojas;
• ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;
• uz mjesto spaljivanja potrebito je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, vodu i dr.);
• spaljivanje obavljati danju kada su za to pogodne vremenske prilike;
• nakon spaljivanja potrebito je mjesto spaljivanja temeljito pregledati, a ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti.

Ukoliko planirate odlazak i odmor u prirodi podsjećamo vas da se veliki požari i nesreće događaju zbog sitnih i naizgled bezazlenih propusta, a da izbjegnete neželjene posljedice obratite pozornost na slijedeće:
• provjerite da li ste prije odlaska na odmor ili duže izbivanje u vašem stanu isključili električne potrošače i zatvorili plin;
• u kampovima i drugim zatvorenim prostorima ne palite otvorenu vatru, a pripremu roštilja obavljajte na za to uređenim mjestima; vodite računa da mjesto oko roštilja bude očišćeno od gorivih materija, pepeo nakon svakog odlaganja polite vodom, za svaku sigurnost imajte u pripremi adekvatna sredstva za gašenje požara;
• ne ostavljajte upaljače na mjestima direktnog kontakta sa izvorom topline, a naročito ne u automobilima ispod vjetrobranskog stakla;
• upaljače i šibice držite dalje od dohvata djece;
• ne bacajte opuške kroz prozor vašeg automobila.

Pored navedenog, a poglavito u tijeku turističke sezone, zbog eventualne potrebe pristupa vatrogasnih i drugih intervencijskih vozila pojedinim značajnim objektim i, dijelovima grada u trenucima požara i drugih intervencija potrebno je prostore gdje su predviđeni vatrogasni pristupi ostaviti prohodnima i slobodnim za nesmetani prolazak.

Na kraju, u slučaju požara, odmah nazovite vatrogasce na 193 ili Centar 112 ili policiju na broj 192.

(Izvor: https://zadarska-policija.gov.hr/vijesti/od-1-lipnja-do-31-listopada-zabranjeno-je-svako-lozenje-vatre-na-otvorenom-prostoru-13279/13279)