Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine (NN broj 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnost Procjeniteljskog povjerenstva, nadležnost i opis poslova upravnog tijela županije, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, kao i njihova evaluacija, odnosno reguliraju se odnosi na hrvatskom tržištu nekretnina, usklađeni s odredbama europske legislative.

Temeljem Zakona, a radi stručne analize i evaluacije podataka, davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina, 21. kolovoza 2018. godine osnovano je Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina za područje Grada Krapine i Krapinsko-zagorske županije.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku za rad Procjeniteljskog povjerenstva pruža Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za imovinsko-pravne poslove Grada Krapine.

Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih temeljem ovog Zakona, kao i zakonitost rada upravnog tijela, Povjerenstva i procjenitelja provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Na zahtjev stalnih sudskih vještaka za procjenu nekretnina ili stalnih sudskih procjenitelja, te upravnih i pravosudnih tijela, a u svrhu izrade procjembenih elaborata, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – ovlašteni službenik za eNekretnine, izdaje izvatke iz Zbirke kupoprodajnih cijena i to:

1.       OBRAZAC 01 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA ZEMLJIŠTA

2.       OBRAZAC 02 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA STANOVE I APARTMANE

3.       OBRAZAC 03 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA POSLOVNI PROSTOR

4.       OBRAZAC 04 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA STAMBENE ZGRADE – OBITELJSKE KUĆE I STAMBENE ZGRADE – KUĆE ZA POVREMENI BORAVAK

5.       OBRAZAC 05 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA POSLOVNE, GOSPODARSKE I VIŠESTAMBENE ZGRADE

6.       OBRAZAC 06 - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA VANJSKO-PARKIRNA MJESTA, GARAŽE, PARKIRNO-GARAŽNA MJESTA, SPREMIŠTA I SKLADIŠTA

7.       OBRAZAC 07 - POREDBENE ZAKUPNINE ZA ZEMLJIŠTA

8.       OBRAZAC 08 - POREDBENE NAJAMNINE ZA STANOVE I APARTMANE

9.       OBRAZAC 09 - POREDBENE ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE

10.   OBRAZAC 10 - POREDBENE CIJENE ZA NAJAM STAMBENIH ZGRADA – OBITELJSKIH KUĆA I STAMBENIH ZGRADA – KUĆA ZA POVREMENI BORAVAK

11.   OBRAZAC 11 - POREDBENE CIJENE ZA ZAKUP-NAJAM POSLOVNIH, GOSPODARSKIH I VIŠESTAMBENIH ZGRADA

12.   OBRAZAC 12 - POREDBENE CIJENE ZA ZAKUP ZA VANJSKO-PARKIRNA MJESTA, GARAŽE, PARKIRNO-GARAŽNA MJESTA, SPREMIŠTA I SKLADIŠTA

13.   OBRAZAC 13 - POREDBENE CIJENE ZA KUPOPRODAJU-NAJAM-ZAKUP NEKRETNINA


Upravna pristojba za zaprimanje zahtjeva i izdavanje Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena plaća se u iznosu od 200,00 kn (180,00 kn Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 8/17. i 37/17 + 20,00 kn Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 8/17. i 37/17) u korist transakcijskog računa Grada Krapine. (UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI NN 37/2017.)Broj računa na koji se uplaćuje: HR0823400091821100007

Model: HR68

Poziv na broj: 5703- OIB

Opis plaćanja: upravna pristojba za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena

(Dokaz o uplati potrebno je dostaviti uz obrazac zahtjeva ili poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., kako bi se mogao izdati traženi izvadak)


GRAD KRAPINA, ovlašteni službenici za eNekretnine – Ana Radak i Katarina Gršetić

 

Izvješća
  1. Izvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2023. godinu
  2. Izvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2022. godinu
  3. zvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2021. godinu
  4. Izvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2020. godinu
  5. Izvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2019. godinu
  6. Izvješće o tržištu nekretnina Grada Krapine za 2018. godinu  

 

Indeksni nizovi za područje Grada Krapine

Indeksni nizovi 2015. - 2023.